Jan Stanisławski, Planty krakowskie, ok. 1903 r

Jan Stanisławski – wielki malarz maleńkich pejzaży

W październiku, kiedy przypada święto nauczycieli, kilka słów o jednym, wyjątkowym i niezwykle barwnym nauczycielu z dziejów polskiej sztuki. Jednak nie o Janie Matejce – naszym największym i najdostojniejszym Mistrzu – nauczycielu nauczycieli, ale o Janie Stanisławskim – wielkim malarzu maleńkich pejzaży i  jak go nazywali jego uczniowie o ich Mistrzu, […]