Lubienski_1038x576

Podwójny portret Łubieńskiego

Autor i czas powstania tego obrazu pozostają nieznane. Prawdopodobnie powstał jako kopia znajdującego się w Zamku Królewskim w Warszawie dzieła autorstwa Marcello Bacciarelliego. Dzięki wnikliwym badaniom konserwatorskim opartym na obserwacji obrazu w światłach analitycznych i pod mikroskopem, okazało się, że obraz poddany był dwukrotnie zabiegom naprawczym, w trakcie których został przemalowany „po formie”, czyli dokładnie powtórzono układ kompozycji.

Dokładna analiza zdjęć rentgenowskich, spękań warstw malarskich oraz odkrywka potwierdziły przypuszczenia o dobrze zachowanym oryginale zakrytym przez grube warstwy przemalowań. Podczas konserwacji odkryto oryginalny obraz wykonany na dużo wyższym poziomie artystycznym oraz przywrócono pierwotny format kompozycji.


Wykonane nieinwazyjną metodą spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej badania pigmentów oraz zaprawy dały informację o technice wykonania obrazu, która wpisuje się w trendy stosowane w XVIII – wiecznej Europie, kiedy to malowano na kolorowych, barwionych w masie zaprawach.

Maria Labut – konserwator, Ewa Słoczyńska – st.renowator z Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *