blog_mehoffer_kosciol_1140x500

O tajemnicach wiary – fryburski witraż Józefa Mehoffera Najświętszy Sakrament

Zastanawiałam się, jak jednym słowem określić styl witraża Józefa Mehoffera Najświętszy Sakrament, który został zrealizowany na przełomie roku 1900 i 1901 i kilka miesięcy później umieszczony w kaplicy Bractwa Najświętszego Sakramentu we fryburskiej kolegiacie św. Mikołaja; wydaje się, iż najpełniej opisuje go przymiotnik „dostojny”.    
W witrażu Najświętszy Sakrament nie odnajdziemy dramatyzmu, tkwiącego w gestach św. św. Piotra, Jana, Jakuba Starszego i Andrzeja z pierwszego fryburskiego witraża Mehoffera Apostołowie (1895-1896), teatralności i patosu witraża Matka Boska Zwycięska (1897-1898), niepokoju i niezwykle silnej, choć ukrytej nieco pod maską dekoracyjności, ekspresji Męczenników (1898-1901). Jak bardzo też od Najświętszego Sakramentu inny w wyrazie jest powstały, jako kolejny po nim, Pokłon Trzech Króli (1901-1905) –  pełna życia transpozycja ludowego widowiska, polskich jasełek…

Kompozycja Najświętszego Sakramentu jest wyważona, można powiedzieć, iż statyczna. Ekspresję witraża Męczennicy, która wyraziła się głównie w niespokojnym dukcie dekoracyjnej linii i nasyconej kolorystyce, artysta zastąpił tu profuzją drobnych form, dekoracyjnych, misternie dopracowanych detali. Zyskał w ten sposób wrażenie splendoru, bogactwa  –  pogłębia je jasna, świetlista kolorystyka o przewadze złotych tonacji. Język awangardowego Art Nouveau, do którego odwołał się w zrealizowanym wcześniej, niezwykłym witrażu Męczennicy, w Najświętszym Sakramencie w jakiejś mierze odrzucił, na rzecz bardziej tradycyjnych środków wyrazu – uczyniły one dzieło łatwiejszym w odbiorze i umożliwiły czytelny przekaz treści teologicznych.

Witraż ten, zgodnie z intencją zleceniodawcy, Bractwa Najświętszego Sakramentu, miał być  bowiem wykładem o tajemnicach wiary. Jego temat – geneza sakramentu Eucharystii i Adoracja  – wyrażony poprzez złożony program ikonograficzny, ale także jego forma, wynikają z przeznaczenia kaplicy do której został zaprojektowany, splatają się z ideą głoszenia chwały Bractwa Najświętszego Sakramentu, przywołanej w inskrypcji łacińskiej na witrażu.

Jak zauważył Tadeusz Adamowicz, „Najświętszy Sakrament był we Fryburgu pierwszą niekontrowersyjną kompozycją Mehoffera” [1].

Już od momentu wejścia do kaplicy Bractwa Najświętszego Sakramentu przed spoglądającymi na witraż Józefa Mehoffera otwiera się nowa sakralna przestrzeń –  wnętrze prezbiterium z wielkim ołtarzem o formie dyptyku z rozbudowanym belkowaniem i dekoracyjnymi, jakby kunsztownie rzeźbionymi zwieńczeniami o kształcie przestylizowanych kwiatowych pąków; stajemy tuż przed ołtarzem, u jego stóp  i zostajemy włączeni w dziejące się na nim misterium.

Scena w prawej części ołtarzowego dyptyku – w środkowej partii kompozycji Kościół, wypełniającej prawe okno witraża Najświętszy Sakrament –  poświęcona jest Odkupieniu poprzez Ofiarę Krwi. Mehoffer odwołał się tu do pojawiających się  już w sztuce średniowiecza wyobrażeń Kościoła jako kobiety zbierającej do mszalnego kielicha krew, która wypływa z boku ukrzyżowanego Chrystusa. Krzyżowi z Jego ciałem nadał formę jakby mozaikowego krucyfiksu, zdobiącego ołtarz. Mozaikowego Jezusa artysta jednak równocześnie ożywia, uwalnia jego ręce z belki krzyża – skłania się On swobodnie ku kobiecie stojącej pod krzyżem i w pełnym naturalności geście dotyka jej skroni. Chrystusa podtrzymują dwa młodzieńcze anioły – istoty w pełni realne, żyjące, podobnie jak postać uosabiająca Kościół. Tą figuralną scenę cechuje zatem pewien dualizm, niejednoznaczność – nierozdzielnie splatają się tu sfera realna i mistyczna.

Sięgając do dawnych wzorów ikonograficznych Mehoffer uczynił ponadto z kompozycji Kościół scenę narracyjną – patrząc na witraż stajemy się jej uczestnikami.

Aniołowie z kadzielnicami, przyklękający przed ołtarzem, przedstawieni jakby w partii predelli, są również prawdziwi, materialni. Wiara natomiast, wyobrażona w kompozycji w lewym oknie witraża Najświętszy Sakrament, jako jasnowłosa dziewczyna w długiej, białej, powłóczystej sukni jest zjawiskowa, eteryczna, wyłania się niejako z unoszącego się dymu kadzielnic. Adoruje jaśniejącą Hostię, u jej stóp natomiast dostrzegamy zaplątanego w cierniach Baranka. To Oblubienica Baranka z Apokalipsy św. Jana, jej zaś wyobrażenie dopełnia treści odnoszące się do mistycznej natury i genezy Eucharystii i Kościoła.

Większą część pracy nad kartonami Wiara i Kościół do witraża Najświętszy Sakrament Józef Mehoffer wykonał z początkiem roku 1900 we Florencji, gdzie wraz z żoną Jadwigą zatrzymał się na dłużej w czasie podróży poślubnej. W październiku 1900 zostały one zaaprobowane przez Komitet ds. Witraży w kolegiacie św. Mikołaja we Fryburgu.

Śladem ówczesnej  podróży artysty do Italii i jego wizyt we włoskich świątyniach, jest być może jasna, świetlista kolorystyka Najświętszego Sakramentu, jego złota tonacja. Trudno jednak w tym erudycyjnym, pełnym teologicznych treści dziele wskazać na osobiste akcenty związane z pobytem Mehoffera we  Włoszech na przełomie roku 1899 i 1900.

Odwołująca się natomiast do określonych ikonograficznych wzorców scena z ukrzyżowanym Chrystusem, który zstępuje z krzyża i pochyla się z czułością  nad personifikującą Kościół kobietą, jest też bez wątpienia wyrazem osobistej religijnej wrażliwości artysty.

Beata Studziżba-Kubalska

Beata Studziżba-Kubalska – historyk sztuki, kustosz MNK, Dom Józefa Mehoffera. Autorka publikacji i wystaw z zakresu sztuki polskiej XIX i XIX/ XX wieku.

 

 

*
Muzeum Narodowe w Krakowie w roku 2017 zakupiło karton Józefa Mehoffera Kościół do prawego okna witraża fryburskiego Najświętszy Sakrament, co stało się możliwe dzięki dofinansowaniu MKiDN w ramach programu Kolekcje muzealne.
Dzięki wsparciu MKiDN Muzeum pozyskało też do swych zbiorów, w roku 2014, karton Wiara do lewego okna  witraża  Najświętszy Sakrament.

 

[1] T. Adamowicz, Witraże fryburskie Józefa Mehoffera. Monografia zespołu, Wrocław, Warszawa, Kraków, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, 1982, s.48.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *