stachowicz_konserwacja_1140x500

Obrazy Stachowicza w Pałacu Prezydenckim

Konserwacja dwóch obrazów Michała Stachowicza Przysięga Kościuszki oraz Kościuszko wśród legionistów polskich we Francji została uwieńczona wyjątkową prezentacją. Proces konserwacji dzieł został przedstawiony w miejscu ich obecnej ekspozycji – w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nastąpiło to podczas prowadzonej przez Kancelarię Prezydenta „Lekcji RP” skierowanej do młodzieży  […]