eros_1038x576

Przekręt Erosa

„Serce kobiet łatwo płonie uczuciem i chce natychmiast mieć, co myśl dyktuje” pisała Safona w jednym ze swoich wierszy. W lirycznym rozważaniu o pragnieniu najpiękniejszej rzeczy w życiu, poetka wspomina uczucie Heleny, dla której Parys stał się uosobieniem piękna.  Dla niego złamała sztywne normy społeczne, odważyła się […]

Pin It